Skip to content

Biografija

Iva Petrović je rođena u Nišu 1982.godine gde i živi. Zvanje diplomirani psiholog – master stekla je na Filozofskom fakultetu u Nišu. Diplomirala ja obrađujući temu “Povezanost prokrastinacije i samopoštovanja kod studenata”. Prokrastinacija je i dalje u fokusu njenog interesovanja. Sprovodi istraživanja na tu temu i izlaže radove i dobijene podatke na kongresima psihologa po Srbiji. Učesnik je brojnih seminara i edukacija. U psihološkom savetovalištu pri Univerzitetu u Nišu, bila je član iskustvene grupe u Grupno-analitičkoj psihoterapiji u trajanju od godinu dana. Posle studija radi kao psiholog – savetnik na SOS telefonu u okviru projekta “Call Centar za mlade”. Bogato radno iskustvo stiče u osnovnim i srednjim školama kao stručni saradnik psiholog i psiholog u nastavi. Licencu – dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika je stekla u Gimnaziji „Svetozar Marković“. Dve godine je učestvovala u organizaciji poznatog festivala nauke „Nauk nije bauk“ i tada su postavke za psihologiju bile jedne od najposećenijih postavki na festivalu. Godinama se bavi psihološkim savetovanjem, pružanjem kontinuirane podrške mladima i odraslima u životnim krizama i sa problemima kao što su depresivnost, anksioznost, stres, problemi u partnerskim i interpersonalnim odnosima, adolescentne krize, nisko samopouzdanje, a i rad na sebi i poboljšavanje kvaliteta života . Član je stručnog tima u Poliklinici za psihoterapiju “Anima Plus”.